Dosadašnji programi

Podrška Europske unije Hrvatskoj započela je tijekom ratnog razdoblja i tranzicije koja je nastupila u poslije ratnom razdoblju početkom devedesetih godina prošlog stoljeća. Od 1991. do 2000. godine Republika Hrvatska koristila je program ECHO (program humanitarne pomoći), zatim program OBNOVA (od 1996. godine) koji je bio usmjeren na povratak izbjeglica te ostvarenje uvjeta za njihov normalan život. Od 2000. godine Europska komisija proširila je opseg pomoći Hrvatskoj te su počete postupne pripreme za program CARDS. Hrvatska se kvalificirala i za pomoć u području visokog obrazovanja kroz program TEMPUS te u području zaštite okoliša kroz program LIFE za treće zemlje. Program CARDS (2001. – 2004.) služio je kao instrument potpore pune integracije Hrvatske u Europsku uniju te je imao jasno pretpristupno usmjerenje. Nakon što je Hrvatska stekla status zemlje kandidata za punopravno članstvo u Europskoj Uniji (2004. godine), potpora u okviru pretpristupnih fondova postaje financijski opsežnija i realizira se kroz programe PHARE, ISPA i SAPARD. Nakon implementacije ova tri programa, Europska komisija razvila je novi pretpristupni instrument nazvan IPA (2007. godine) koji predstavlja „strukturne fondove malog kapaciteta“ tj. priprema nas za korištenje kohezijskog i strukturnih fondova.