Edukacije

Predstavljanje projekta "Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije"

Sektor: Zdravstvo

Trajanje: 7.5.2018. 9:00:00 - 7.5.2018. 12:00:00
Kratak Opis

LOKACIJA: PREGRADA, GRADSKA VIJEĆNICA GRADA PREGRADE

OPIS: 

09:00-10:00 Predstavljanje projekta "Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije"

10:00-12:00 Javna tribina na temu promicanje jednakog prava pristupa i jednakih mogućnosti u ostvarivanju zdravstvene zaštite

Opširnije

Cilj Europskog tjedna Krapinsko-zagorske županije je podizanje razine svijesti i informiranosti kroz prezentaciju primjera dobrih praksi i distribuciji informacija o dostupnosti ESI fondova. Organizatori su Zagorska razvojna agencija i Krapinsko-zagorska županija. Partneri su Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA), Grad Pregrada, Srednja škola Krapina, Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje projekata (SAFU) i Grad Zabok. 

Tjedan EU fondova u Krapinsko-zagorskoj županiji financiran je sredstvima EU iz Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija", a provodi se u okviru projekta "ZeZ- Znanjem za europsko zajedništvo".