Edukacije

On-line prijava na edukaciju

Naziv edukacije Najčešće greške u provedbi projekata sufinanciranih sredstvima EU
Datum 11.5.2018. 10:00:00

Podaci o sudioniku edukacije

Ime i prezime
Funkcija u poslovnom subjektu
Stručna sprema
Mobitel
E-mail
Profil polaznika


Osnovni podaci poslovnog subjekta

Naziv poslovnog subjekta
Osnovna djelatnost prema NKD-u
Broj zaposlenih
Jedinica lokalne samouprave
Adresa
Telefon
Fax
Mail
Web stranica


Temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) podatci se neće javno objavljivati i zloupotrebljavati. Dani podatci upotrebljavat će se isključivo u svrhu organizacije i provođenja radionica te obavještavanja o korisnim informacijama. Podatci će biti pohranjeni u Bazi podataka Zagorske razvojne agencije d.o.o.