Edukacije

22.11. Upravljanje projektnim ciklusom za poduzetnike

Sektor: Poduzetništvo

Trajanje: 22.11.2017. 17:00:00 - 22.11.2017. 20:00:00
Kratak Opis

Edukativna radionica "Upravljanje projektnim ciklusom za poduzetnike i obrtnike" namijenjena je poduzetnicima i obrtnicima koji žele steći ili unaprijediti znanja izrade projekta kroz sve faze projektnog ciklusa. 

Radionica je besplatna za sve sudionike. Predviđeno trajanje je 3 sata.