Edukacije

2-dnevni seminar Trade marketing i distribucija proizvoda

Sektor: Poduzetništvo

Trajanje: 13.11.2017. 15:00:00 - 14.11.2017. 20:00:00