Edukacije

08.11. Osnove marketinga za poduzetnike i poljoprivrednike

Sektor: Ostalo

Trajanje: 8.11.2017. 17:00:00 - 8.11.2017. 20:00:00
Kratak Opis

Edukativna radionica "Osnove marketinga za poduzetnike, obrtnike i poljoprivrednike" namijenjena je poduzetnicima, obrtnicima i poljoprivrednicima koji se žele informirati o osnovama marketinga i kako ih primijeniti u svom poslovanju.

Sudjelovanje je besplatno. Predviđeno trajanje je 3 sata.