Edukacije

05.10. Poslovno planiranje za poduzetnike i poljoprivrednike

Sektor: Ostalo

Trajanje: 5.10.2017. 17:00:00 - 5.10.2017. 20:00:00
Kratak Opis

Edukativna radionica "Poslovno planiranje za poduzetnike, obrtnike i poljoprivrednike" namijenjena je poduzetnicima, obrtnicima i poljoprivrednicima koji žele steći ili unaprijediti znanja iz izrade i glavnih obilježja poslovnih planova, vrsta poslovnih planiranja, analize poslovnog okruženja i financijske analize poslovanja. 

Radionica je besplatna za sve sudionike. Predviđeno trajanje je 3 sata.