O projektu

Glavni cilj projekta Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja (e-poslovanje / e-business) Faza II je ojačati konkurentnost hrvatskih poduzetnika podizanjem razine svijesti o e-poslovanju i e-trgovini i vezanim aktivnostima.

Projekt Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja, Faza II., financiran je sredstvima iz IPA Programa Europske unije, Program regionalne konkurentnosti, i Vlade Republike Hrvatske. Projekt će trajati 22 mjeseca – počeo je u siječnju 2013. godine i trajat će do studenog 2014. godine.

Vlada Republike Hrvatske prepoznala je važnost razvoja e-poslovanja kako bi se poboljšala kokurentnost hrvatskog gospodarstva. Sam projekt e-Hrvatska uključuje određene strategije za razvoj e-poslovanja.

Europska unija je također prepoznala važnost e-poslovanja za gospodarski razvoj. Stoga je uspostavljena mreža za potporu e-poslovanja: European e-Business Support Network (eBSN) kako bi se potaknula mala i srednja poduzeća u korištenju inovativnih potencijala informacijske tehnologije i e-poslovanja

Tvrtke koje ulažu u e-poslovanje imaju pristup novom tržištu, povećavaju prodaju i poboljšavaju svoje usluge krajnjim kupcima. Jedna od prednosti e-poslovanja jest da manje tvrtke mogu također biti konkurentne i na međunarodnom tržištu, bez značajnih povećanja troškova.

E-trgovina (e-commerce) označava korištenje Interneta i elektroničkog komuniciranja za marketing i prodaju proizvoda i usluga. E-poslovanje uključuje i ostale online usluge, kao što je korisnička podrška.

Glavni partner projekta je Ministarstvo poduzetništva i obrta Republike Hrvatske. Razvoj e-poslovanja je glavni cilj Vlade Republike Hrvatske, koji se ogleda i u cjelokupnoj strategiji e-Hrvatska.

Provedba II faze projekta nastavak je uspješnog završetka Faze I u 2012. godini.

Suradnja s ostalim institucijama i poslovnim zajednicama je također jedna od dimenzija Projekta u cilju razvoja vještina e-poslovanja i konkurentnosti hrvatskih malih poduzetnika.

 

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU

Projekt se provodi na dvije razine.

Prva se razina bavi povećanjem kapaciteta u deset poduzetničkih potpornih institucija u Hrvatskoj kako bi im se dala sredstva, znanje i sposobnosti da budu u mogućnosti održati treninge o podizanju svijesti o e-poslovanju te davati podršku malim i srednjim poduzećima.

Odabranim će se poduzetničkim potpornim institucijama dati pomoć i podrška da pripreme razvojne strategije o e-poslovanju. Radi se o strategijama koje će biti usmjerene ka isporuci kvalitetnih informacija, treninga i savjeta malim i srednjim poduzećima u regiji o tome kako najbolje iskoristiti informacijske komunikacijske tehnologije u provođenju e-poslovanja.

Djelatnici izabranih poduzetničkih potpornih institucija će sudjelovati u treninzima i programima mentorstva pokrivajući različite aspekte e-poslovanja i e-trgovine.

 Kako bi odabrane poduzetničke potporne institucije mogle što kvalitetnije obaviti treninge i pružiti podršku malim i srednjim poduzećima u e-poslovanju, bit će napravljena procjena o potrebama za informacijsko-komunikacijsko tehnološkom opremom. Bit će pripremljene specifikacije za kupovinom potebne opreme, financirane iz budžeta projekta.

Druga razina projekta podrazumijeva da izabrane poduzetničke potporne institucije praktično provode treninge o podizanju razine svijesti o e-poslovanju neposredno malim i srednjim poduzećima u svojim regijama.

Deset poduzetničkih potpornih institucija, uz podršku stručnjaka iz projekta, će raditi na podizanju razine svijesti u malim i srednjim poduzećima u svojim regijama o e-poslovanju te će pružiti podršku o informacijsko-komunikacijskim tehnologijama.

 Svaka će poduzetnička potporna institucija održati barem dvije kampanje podizanja svijesti usmjerene prema malim i srednjim poduzećima uz potporu projektnog tima, uključujući seminare o e-poslovanju. Projektni će tim izraditi brošure o e-poslovanju, koje će biti dostavljene malim i srednjim poduzećima.

    Nakon uspješne isporuke kampanja za podizanje svijesti, svaka će poduzetnička potporna institucija, uz podršku projektnog tima, odraditi program od najmanje tri trening radionice direktno malim i srednjim poduzećima, na naprednoj razini kako bi se povećala stručnost i znanje u korištenju informacijsko-komunikacijskih tehnologija i e-poslovanja.