Icon hamburger

Javna nabava

Planovi nabave

Icon pdf Icon xls
Plan nabave za 2018. godinu
Icon pdf Icon xls
Prva izmjena i dopuna plana nabave za 2018. godinu
Icon pdf Icon doc
Plan nabave za 2019. godinu
Icon pdf Icon xls
Druga izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu

Registar ugovora

Icon pdf Icon doc
Registar ugovora

Jednostavna nabava

Pravilnik o postupcima jednostavne nabave

Icon pdf Icon doc
Pravilnik o provedbi jednostavne nabave

Planovi nabave

Icon xls
Plan nabave za 2018. godinu
Icon pdf Icon xls
Prva izmjena i dopuna plana nabave za 2018. godinu
Icon pdf Icon doc
Plan nabave za 2019. godinu
Icon pdf
Projekt Enter: Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
Icon pdf
Projekt Enter: Odluka o poništenju postupka
Icon pdf Icon xls
Druga izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu

Registar ugovora

Icon pdf Icon doc
Registar ugovora

Postupci jednostavne nabave

Icon pdf
Projekt Ride&Bike II: Poziv na dostavu ponude
Icon doc
Projekt Ride&Bike II: Ponudbeni list
Icon doc
Projekt Ride&Bike II: Troškovnik
Icon pdf
Projekt Ride&Bike II: Specifikacije i opis usluge
Icon pdf
Projekt Ride&Bike II: Pitanja i odgovori 1
Icon pdf
Projekt Ride&Bike II: Pitanja i odgovori 2
Icon pdf Icon doc
Etički kodeks

Planovi i izvješća

Financijsko poslovanje

Icon pdf Icon xls
Financijsko izvješće 2018.

Projektne aktivnosti

Icon pdf Icon doc
Izvješće o radu 2018.
Icon doc Icon xls
Bilješke 2018.
Icon pdf Icon doc
Plan rada 2018.

Akti

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Icon pdf
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu
Icon pdf
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu II
Icon pdf
Izmjene pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Pravo na pristup informacija

Icon pdf
Zakon o pravu na pristup informacijama
Icon pdf
Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu
Icon pdf
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Icon doc
Obrazac: Zahtjev za pristup informacijama
Icon doc
Obrazac: Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Icon doc
Obrazac: Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Icon pdf
Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Icon pdf
Pravilnik o zaštiti osobnih podataka